Świetlica

Placówka zapewnia wszystkim wychowankom specjalistyczną opiekę psychologa, pedagogów, socjoterapeutów, psychoterapeutów, instruktorów sportowych. Każdego dnia  w świetlicy dzieci mogą liczyć na ciepły posiłek, kanapki, wyroby mleczarskie-jogurty, serki homogenizowane, owoce, słodycze. W świetlicy są organizowane różnorodne zajęcia prowadzone w kołach zainteresowań:

  • tanecznym – 1
  • muzycznym
  • plastycznym – 1, 2
  • poetycko – literackim
  • teatralnym – 1
  • komputerowym
  • sportowym – 1

Stałymi elementami programu pracy świetlicy obok zajęć dydaktycznych w zakresie wyrównywania braków szkolnych są zajęcia socjoterapeutyczne oraz codzienne spotkania społeczności korekcyjnej. W chwili obecnej z różnorodnych zajęć korzysta 117 dzieci (stan grudzień 2011r). Ponad 62% dzieci systematycznie bierze udział w zajęciach.

SKRAWEK NIEBA 2011

Od początku powstania, nasza świetlica oferuje pomoc w ramach psychoterapii indywidualnej, grupowej i psychoprofilaktyki. Zajęcia o charakterze specjalistycznym prowadzone są także w ramach obozów terapeutycznych letnich i zimowych oraz koloni. Autorem programu pracy świetlicy jest psycholog – Ireneusz Pyzik. Osobą odpowiedzialną za koordynację pracy i realizację założeń programowych jest pedagog i terapeuta Tomasz M. Gajewski. Terapeuci oraz wychowawcy prowadzący socjoterapię, terapię grupową, indywidualną i rodzinną poza wykształceniem wyższym posiadają niezbędne przygotowanie zawodowe uzyskane w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Skip to content