Praktyki studenckie

Na terenie placówki organizowane są praktyki, z których często korzystają studenci Uniwersytetu Jana Długosza oraz innych uczelni wyższych.

Praktyki prowadzone są na podstawie skierowania z uczelni, zgodnie z indywidualnym harmonogramem ustalanym przez uczelnie. Niektóre uczelnie wymagają by opiekunem praktyk była osoba o takim a nie innym zawodzie wyuczonym oraz był on zatrudniony na pełnym etacie – szanuj swój i nasz czas – przeczytaj poniższe informacje zanim zadzwonisz.

W ramach praktyk oferujemy wsparcie wykwalifikowanych pracowników:

 • pedagoga (poznasz lub przypomnisz sobie zasady dydaktyki. Jeśli zechcesz nauczymy Cie kilku mnemotechnik, które na pewno przydadzą Ci się w życiu)
 • socjoterapeuty (nauczymy Cie pracy z grupą. Rozumienia jej faz, ról w grupie oraz technik socjometrycznych. Będziesz potrafił pisać scenariusze zajęć unikając tzw pułapek psychologicznych. Zrozumiesz, że do pracy socjoterapeutycznej w wielu sytuacjach nie są potrzebne przygotowane wcześniej struktury)
 • psychologa – Funkcję psychologa pełni w-ce Prezes Stowarzyszenia; psycholog, psychoterapeuta p. Ireneusz Pyzik (tel.606 701 205) (Informacja dla studentów psychologii UJD w Cz-wie. Uczelnia Państwa wymaga by w ramach praktyk w placówce “był zatrudniony psycholog na pełnym etacie”. Nasze Stowarzyszenie ma formułę non profit. Członkowie Stowarzyszenia w tym członkowie zarządu nie są pracownikami zatrudnianymi przez stowarzyszenie. Stowarzyszenia tworzą dobrowolnie jego członkowie. W myśl przepisów nie są oni jednak pracownikami zatrudnionymi w placówce. Każdy z członków stowarzyszenia ma określony wyuczony zawód jednak funkcje swoją pełnimy dobrowolnie i nie jesteśmy pracownikami “zatrudnionymi na pełnym etacie”).
 • psychoterapeuty dzieci i młodzieży (praca w nurcie psychodynamicznym oraz w modelu integratywnym)
 • w zakresie gier i zabaw ruchowych –  nauczyciela wf.
 • w zakresie pracy profilaktycznej – profilaktyka
 • prowadzenie grupy samorozwoju i wsparcia wg M. Balinta (potrzebna odpowiednia liczba osób chętnych do udziału w grupie. Grupa ma głównie zadanie w zakresie samorozwoju osobistego oraz wyjścia z nakazu selekcji uczuć ujawnianych tylko na te pozytywne. Pozwala odkryć własne ograniczenia, które można pokonać w ramach pracy terapeutycznej. Grupa Balinta przeciwdziała zjawiskom wypalenia zawodowego w zawodach tzw “pomagaczy”.)
 • opieka tutora – jako styl pracy dydaktycznej. Tutoring sprzyja samoorganizacji pracy studenta, motywuje do stałego rozwoju, rozwiązywania problemów oraz wkładania wysiłku we wspólną pracę z tutorem. Zdecydowanie zwiększa operatywność wiedzy.

oraz:

 • udział w superwizji (najistotniejszy element własnego rozwoju w pracy wychowawczej i pedagogicznej, pozwalający na doświadczenie własnych mocnych stron, niwelujący efekt “wypalenia zawodowego”) Superwizję prowadzi Pan I. Pyzik; psycholog, superwizor Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, wieloletni praktyk, certyfikowany terapeuta) Każdy wolontariusz ‘ŚSN’ ma możliwość w bezpłatnym uczestniczeniu w superwizji.
 • wsparcie wolontariuszy z dłuższym stażem pracy (ważne wsparcie kolegów i koleżanek pracujących z podopiecznymi)
 • wsparcie tzw. liderów młodzieżowych  (silne oddziaływanie na bazie efektu “Tolka Banana”)

Udział w superwizji dla wolontariuszy jest nieodpłatny.


W ramach praktyk w Młodzieżowej Świetlicy Socjoterapeutycznej “Skrawek Nieba” możesz:

 • zdobyć niezastąpione żadną książką doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • zaznajomić się z praktyczną metodyką pracy dydaktycznej, profilaktycznej i terapeutycznej
 • odnieść znane ci teoretyczne zasady pracy z praktycznym ich wykorzystaniem
 • za zgodą uczelni możesz odbyć u nas praktyki wolontarystyczne w ramach wyjazdu na kolonie lub zimowisko (doświadczenie całodobowej pracy  z dziećmi i młodzieżą)
 • w ramach zdobytych doświadczeń podjąć trud badacza w ramach pracy licencjackiej lub magisterskiej (służymy praktyczną pomocą w ramach konstrukcji części metodologiczno-badawczej)

W sprawie dodatkowych informacji dotyczących odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu można pisać na e-mail:

skraweknieba@gmail.com

z dopiskiem w tytule  “wolontariat” lub “praktyki”.

W sprawach zapytań dotyczących praktyk i wolontariatu prosimy dzwonić,  najlepiej w godzinach 13.00/15.00   pod nr. 34 368 31 92 wew. 217.

Skip to content