Wolontariat

Wolontariat i praktyki studenckie w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom “Skrawek Nieba”

Jeśli chcesz: pomóc dzieciom jako wolontariusz, odbyć praktyki studenckie w życzliwej atmosferze, pod opieką doświadczonych pedagogów, sprawdzić się w roli prowadzącego zajęcia – zgłoś się do Nas!

Zadzwoń: 34 368 31 92 (lub końcówka 90)

Praktyki studenckie – przejdź na stronę o praktykach


W 2021 uruchomiliśmy kanał m.in. do pracy zdalnej w bezpłatnej aplikacji TELEGRAM

Kanał dostępny dla platformy; Windows, Linux, android i OS.

“Praktyki w ŚSN” (do zalogowania na kanał potrzebne jest zaproszenie administratora. Proszę pisać na e-mail; skraweknieba@gmail.com lub dzwonić).Witamy na stronach świetlicy socjoterapeutycznej SKRAWEK NIEBA i serdecznie zapraszamy do współpracy wolontariuszy pragnących pomagać przy opiece nad dziećmi i młodzieżą z naszej placówki. Jedynymi wymaganiami, które należy spełnić jest posiadanie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz chęć pomagania i pracy z naszymi wychowankami. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony wychowawców, innych wolontariuszy czy nawet tzw liderów młodzieżowych.

Każdy wolontariusz otrzymuje od nas umowę pisemną o wykonywaniu  świadczeń wolontarystycznych  zawartą na określony czas okres  (minimum 2 m-ce). Dodatkowo wymagamy oświadczenia samego wolontariusza; o niekaralności, braku zobowiązań z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Wolontariusze mogą, jeśli chcą,  zobowiązać się do pomocy w określonych godzinach lub dniu tygodnia/miesiąca. W przypadku uczniów szkół średnich/niepełnoletnich wymagamy zgody rodzica na świadczenie prac wolontarystycznych.

Wolontariusz dokumentuje swoją obecność w postaci wpisów na listach obecności, gdzie wpisuje ilość godzin jaką spędził w świetlicy. Na potrzeby wolontariusza  (na podstawie listy obecności) możemy wystawić zaświadczenie dotyczące ilości godzin przepracowanych wolontarystycznie.)

Wolontariusze obok sprawowania opieki nad dziećmi ze świetlicy (pomoc w nauce, nadrabianie braków szkolnych, wpajanie nawyków czystości i porządku) mogą  prowadzić i organizować różnorodne formy zajęć – np. zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, muzyczne, śpiewu, teatralno-taneczne lub inne zajęcia o charakterze terapeutryczno-wychowawczym np. socjoterapię, terapię indywidualną (do prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi wymagamy odpowiednich kwalifikacji). Zachęcamy wolontariuszy, o ile to możliwe, do pokazywania swoich zainteresowań, talentów oraz hobby.

Wolontariusze mogą brać udział w superwizji pracy.

  • udział w superwizji (najistotniejszy element własnego rozwoju w pracy wychowawczej i pedagogicznej, pozwalający na doświadczenie własnych mocnych stron, niwelujący efekt “wypalenia zawodowego”) Superwizję prowadzi Pan I. Pyzik; psycholog, superwizor Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, wieloletni praktyk, certyfikowany terapeuta) Każdy wolontariusz ‘ŚSN’ ma możliwość w bezpłatnym uczestniczeniu w superwizji.
  • wsparcie wolontariuszy z dłuższym stażem pracy (ważne wsparcie kolegów i koleżanek pracujących z podopiecznymi)
  • wsparcie tzw. liderów młodzieżowych  (silne oddziaływanie na bazie efektu “Tolka Banana”)

Udział w superwizji – jest jednym z najistotniejszych i najważniejszych czynników rozumienia własnej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych terapeuty, pedagoga, psychologa

Zapytaj w placówce w której chcesz odbyć praktyki czy masz możliwość superwizowania swojej pracy?

Udział w superwizji dla wolontariuszy jest nieodpłatny.

Wielu wolontariuszy pomagało nam przy organizacji imprez artystycznych, plenerowych, przygotowaniu programów profilaktycznych.

Najważniejszym jednak co wolontariusz może dać naszym podopiecznym to refleksyjny czas porządkowania własnych wartości w poczuciu bezpieczeństwa i wsparcia.

Nasze Stowarzyszenie po zakończeniu umowy wolontarystycznej, na prośbę zainteresowanego, może wystawić opinię o wolontariuszu oraz przebiegu wolontariatu.

W ramach wolontariatu pomagali nam już uczniowie z V L.O im. A.Mickiewicza w CzęstochowieGimnazjum Nr 12 z Częstochowy, IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowiestudenci Centrum Języków Europejskich oraz studenci AJD w Częstochowie.

Od początku działania w ramach wolontariatu pomagało naszym dzieciom ponad 200 osób wielkiego serca. Dziękujemy!

Z informacji, które posiadamy od naszych wolontariuszy wynika, że taka forma pracy jest doskonałą i niezastąpioną formą doskonalenia warsztatu pracy pedagoga, terapeuty i wychowawcy.

W sprawie dodatkowych informacji dotyczących odbycia wolontariatu można pisać na e-mail:

skraweknieba@gmail.com

z dopiskiem w tytule  “wolontariat”.

W sprawach zapytań dotyczących praktyk i wolontariatu prosimy dzwonić,  najlepiej w godzinach 13.00/15.00   pod nr. 34 368 31 92 wew. 217.

Zobacz archiwalne zdjęcia z kategorii wolontariat

Skip to content