Wolontariat

Wolontariat i praktyki studenckie w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom “Skrawek Nieba”

Jeśli chcesz: pomóc dzieciom jako wolontariusz, odbyć praktyki studenckie w życzliwej atmosferze, pod opieką doświadczonych pedagogów, sprawdzić się w roli prowadzącego zajęcia – zgłoś się do Nas!

Zadzwoń: 34 368 31 92 (lub końcówka 90)


W 2021 uruchomiliśmy kanał m.in. do pracy zdalnej w bezpłatnej aplikacji TELEGRAM

Kanał dostępny dla platformy; Windows, Linux, android i OS.

“Praktyki w ŚSN” (do zalogowania na kanał potrzebne jest zaproszenie administratora. Proszę pisać na e-mail; skraweknieba@gmail.com lub dzwonić).Witamy na stronach świetlicy socjoterapeutycznej SKRAWEK NIEBA i serdecznie zapraszamy do współpracy wolontariuszy pragnących pomagać przy opiece nad dziećmi i młodzieżą z naszej placówki. Jedynymi wymaganiami, które należy spełnić jest posiadanie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz chęć pomagania i pracy z naszymi wychowankami. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony wychowawców, innych wolontariuszy czy nawet tzw liderów młodzieżowych.

Każdy wolontariusz otrzymuje od nas umowę pisemną o wykonywaniu  świadczeń wolontarystycznych  zawartą na określony czasokres  (minimum 2 m-ce). Dodatkowo wymagamy oświadczenia samego wolontariusza; o niekaralności, braku zobowiązań z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Wolontariusze mogą, jeśli chcą,  zobowiązać się do pomocy w określonych godzinach lub dniu tygodnia/miesiąca. W przypadku uczniów szkół średnich/niepełnoletnich wymagamy zgody rodzica na świadczenie prac wolontarystycznych.

Wolontariusz dokumentuje swoją obecność w postaci wpisów na listach obecności, gdzie wpisuje ilość godzin jaką spędził w świetlicy. Na potrzeby wolontariusza  (na podstawie listy obecności) możemy wystawić zaświadczenie dotyczące ilości godzin przepracowanych wolontarystycznie.)

Wolontariusze obok sprawowania opieki nad dziećmi ze świetlicy (pomoc w nauce, nadrabianie braków szkolnych, wpajanie nawyków czystości i porządku) mogą  prowadzić i organizować różnorodne formy zajęć – np. zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, muzyczne, śpiewu, teatralno-taneczne lub inne zajęcia o charakterze terapeutryczno-wychowawczym np. socjoterapię, terapię indywidualną (do prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi wymagamy odpowiednich kwalifikacji). Zachęcamy wolontariuszy, o ile to możliwe, do pokazywania swoich zainteresowań, talentów oraz hobby.

Wielu wolontariuszy pomagało nam przy organizacji imprez artystycznych, plenerowych, przygotowaniu programów profilaktycznych.

Najważniejszym jednak co wolontariusz może dać naszym podopiecznym to refleksyjny czas porządkowania własnych wartości w poczuciu bezpieczeństwa i wsparcia.

Nasze Stowarzyszenie po zakończeniu umowy wolontarystycznej, na prośbę zainteresowanego, może wystawić opinię o wolontariuszu.

W ramach wolontariatu pomagali nam już uczniowie z V L.O im. A.Mickiewicza w CzęstochowieGimnazjum Nr 12 z Częstochowy, IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowiestudenci Centrum Języków Europejskich oraz studenci AJD w Częstochowie.

Od początku działania w ramach wolontariatu pomagało naszym dzieciom ponad 200 osób wielkiego serca. Dziękujemy!

Z informacji, które posiadamy od naszych wolontariuszy wynika, że taka forma pracy jest doskonałą i niezastąpioną formą doskonalenia warsztatu pracy pedagoga, terapeuty i wychowawcy.

Praktyki studenckie

Na terenie placówki organizowane są również praktyki, z których często korzystają studenci Uniwersytetu Jana Długosza oraz innych uczelni np. Uniwersytetu Opolskiego itd.

Praktyki prowadzone są na podstawie skierowania z uczelni, zgodnie z indywidualnym harmonogramem ustalanym przez uczelnie. Niektóre uczelnie wymagają by opiekunem praktyk była osoba o takim a nie innym zawodzie wyuczonym oraz był on zatrudniony na pełnym etacie – szanuj swój i nasz czas – przeczytaj poniższe informacje zanim zadzwonisz.

W ramach praktyk oferujemy wsparcie wykwalifikowanych pracowników:

 • pedagogów (poznasz lub przypomnisz sobie zasady dydaktyki. Jeśli zechcesz nauczymy Cie kilku mnemotechnik, które na pewno przydadzą Ci się w życiu)
 • socjoterapeuty (nauczymy Cie pracy z grupą. Rozumienia jej faz, ról w grupie oraz technik socjometrycznych. Będziesz potrafił pisać scenariusze zajęć unikając tzw pułapek psychologicznych. Zrozumiesz, że do pracy socjoterapeutycznej w wielu sytuacjach nie są potrzebne przygotowane wcześniej struktury)
 • psychologa – (informacja dla studentów psychologii UJD). Funkcję tę pełni W-ce Prezes Stowarzyszenia; psycholog, psychoterapeuta p. Ireneusz Pyzik (tel.606 701 205)
 • psychoterapeuty dzieci i młodzieży (praca w nurcie psychodynamicznym oraz w modelu integratywnym)
 • w zakresie gier i zabaw ruchowych –  nauczyciela wf.
 • w zakresie pracy profilaktycznej – profilaktyka
 • prowadzenie grupy samorozwoju i wsparcia wg M. Balinta (potrzebna odpowiednia liczba osób chętnych do udziału w grupie. Grupa ma głównie zadanie w zakresie samorozwoju osobistego oraz wyjścia z nakazu selekcji uczuć ujawnianych tylko na te pozytywne. Pozwala odkryć własne ograniczenia, które można pokonać w ramach pracy terapeutycznej. Grupa Balinta przeciwdziała zjawiskom wypalenia zawodowego w zawodach tzw “pomagaczy”.)
 • opieka tutora – jako styl pracy dydaktycznej. Tutoring sprzyja samoorganizacji pracy studenta, motywuje do stałego rozwoju, rozwiązywania problemów oraz wkładania wysiłku we wspólną pracę z tutorem. Zdecydowanie zwiększa operatywność wiedzy.

oraz:

 • udział w superwizji (najistotniejszy element własnego rozwoju w pracy wychowawczej i pedagogicznej, pozwalający na doświadczenie własnych mocnych stron, niwelujący efekt “wypalenia zawodowego”) Superwizję prowadzi Pan I. Pyzik; psycholog, superwizor Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, wieloletni praktyk, certyfikowany terapeuta) Każdy wolontariusz ‘ŚSN’ ma możliwość w bezpłatnym uczestniczeniu w superwizji.
 • wsparcie wolontariuszy z dłuższym stażem pracy (ważne wsparcie kolegów i koleżanek pracujących z podopiecznymi)
 • wsparcie tzw. liderów młodzieżowych  (silne oddziaływanie na bazie efektu “Tolka Banana”)

Udział w superwizji – jest jednym z najistotniejszych i najważniejszych czynników rozumienia własnej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych terapeuty, pedagoga, psychologa

Zapytaj w placówce w której chcesz odbyć praktyki czy masz możliwość superwizowania swojej pracy?

Odpowiedź twierdząca świadczy o poziomie pracy terapeutycznej placówki.

Udział w superwizji dla wolontariuszy jest nieodpłatny.


W ramach praktyk w Młodzieżowej Świetlicy Socjoterapeutycznej “Skrawek Nieba” możesz:

 • zdobyć niezastąpione żadną książką doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • zaznajomić się z praktyczną metodyką pracy dydaktycznej, profilaktycznej i terapeutycznej
 • odnieść znane ci teoretyczne zasady pracy z praktycznym ich wykorzystaniem
 • za zgodą uczelni możesz odbyć u nas praktyki wolontarystyczne w ramach wyjazdu na kolonie lub zimowisko (doświadczenie całodobowej pracy  z dziećmi i młodzieżą)
 • w ramach zdobytych doświadczeń podjąć trud badacza w ramach pracy licencjackiej lub magisterskiej (służymy praktyczną pomocą w ramach konstrukcji części metodologiczno-badawczej)

Mile widziani są  wszyscy, którzy zechcą współpracować z nami w charakterze zarówno praktykantów jak i wolontariuszy.

Dziękujemy za pomoc wszystkim tym, którzy kiedykolwiek znaleźli się w naszej świetlicy by wspomóc naszych wychowanków. Wierzymy, że ludzi dobrej woli nigdy nie zabraknie, a idea wolontariatu będzie stale gościć w naszej świetlicy.

W sprawie dodatkowych informacji dotyczących odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu można pisać na e-mail:

skraweknieba@gmail.com

z dopiskiem w tytule  “wolontariat” lub “praktyki”.

W sprawach zapytań dotyczących praktyk i wolontariatu prosimy dzwonić,  najlepiej w godzinach 13.00/15.00   pod nr. 34 368 31 92 wew. 217.

Skip to content