Więcej ruchu

O mocy dobroczynnej sportu i rekreacji w życiu współczesnego człowieka przekonywać nie trzeba. Jakość życia w dużej mierze liczy się możliwościami udziału w tym życiu na zasadach wolności wyboru. Te wybory zaś zależą od naszych możliwości fizycznych. Żeby coś zrobić trzeba wstać sprzed komputera, sprzed telewizora etc. jak dalece ten problem dotyczy młodzieży w obecnych czasach wiemy. bo właściwie codziennie stykamy się z problemem zgiętej szyi nad telefonem, odpowiedziami nie chce mi się , jutro to zrobię, widzisz, że jestem zajęty. Brak ruchu to prosta droga do zmniejszenia szansy na wykorzystanie naturalnych mechanizmów utrzymania dobrostanu. Pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Spadek odporności na stres, kumulowanie złych doświadczeń a może zaburzenia lękowe i depresja, której częstość jest zastanawiająca.

W naszej placówce dbamy o aktywizację dając młodzieży różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu w ruchu. Uważamy te część naszej działalności z jedna z najważniejszych. Do możliwych form zajęć rekreacyjnych dołączyliśmy niedawno; koszykówkę (Na dwa kosze. Do tej pory mieliśmy jeden kosz co znacznie zubaża tę dyscyplinę) oraz grę w darta.

Tak więc ćwiczmy, uprawiajmy sport, rekreację i bądźmy codziennie aktywni. Form możliwej aktywności jest cała plejada. Najlepszym czasem na ugruntowanie takich nawyków jest młodość!
Skip to content