Demograficzny węzeł

W dniu dzisiejszym (31.01.24) Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące urodzeń w roku 2023. Tak złych dla Polski danych nie było, jak twierdzi sam GUS od końca 1945r. W 2023r urodziło się o 33 tyś dzieci mniej niż rok wcześniej. Tendencja ta jest widoczna od ponad dekady a nawet wcześniej. Od wejścia Polski do strefy Unii Europejskiej, do tego negatywnego trendu urodzeń, doszła emigracja, która sięga nawet ośmiu milionów młodych Polaków (takie dane podawały media niemieckie). Na przestrzeni dekady liczba urodzeń spadła o blisko połowę. Tylko jak podaje GUS, w roku 2023 bilans urodzeń/zgonów spowodował spadek liczby ludności o ponad 130 tyś. To jedno duże miasto takie jak Opole.

Wykres zaprezentowany na konferencji GUS styczeń 2024

Trzydzieści trzy tysiące mniej dzieci niż w roku poprzednim (2022) to likwidacja ponad 100 szkół podstawowych (przy założeniu, że średnio uczy się w nich 300 uczniów co chyba zdecydowanie zawyża średnią). W tym kontekście nie dziwi postulat zmniejszenia liczby uczniów w klasie do 18. I bez tego osiągnięto by tę liczbę czy ktoś tego chce czy nie.

Jeżeli weźmie się pod uwagę, że już teraz średnio na jednego nauczyciela w Polskiej szkole przypada 11 uczniów (a może już 10. Liczba 11 padła z ust ministra edukacji już kilka lat temu), zmniejszeniu musi ulec też liczba tychże o circa trzy tysiące. Są to oczywiście dane pobieżne, mocno szacunkowe i mogą nie odzwierciedlać zmian jakie przynosi nam niż demograficzny.

Zobacz rocznik statystyczne za 2023 dane GUS

Zobacz konferencje z dnia 31.01.2024 GUS

Skip to content