Profilaktyki nigdy dość

Może się wydawać, że o bezpieczeństwie na drodze wiemy dużo. Młodzież słyszy o nim w szkole, wiele mówi się o nim w trakcie przygotowania do wakacji. Bądź bezpieczny na drodze – to hasło przyświeca audycjom telewizyjnym, reportażom i wypowiedzią w mediach internetowych. Tematyka jest podobna; bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, zasada ograni zoczonego zaufania na drodze, korzystanie z hulajnóg i rowerów, poruszanie sie po drogach bez chodnika, widoczność na drodze.

My także jak co roku przypominamy o bezpieczeństwie w czasie wakacji. A ponieważ największym statystycznym zagrożeniem są zdarzenia na drogach, przypominamy o nich każdego lata.

Choć bezpieczeństwo na polskich drogach zdecydowanie wzrosło w ciągu ostatnich kilkunastu lat to jednak wciąż zdarzają się niebezpieczne sytuacje, nierozważne zachowania zarówno wśród pieszych jak i kierowców. Od połowy 2021r obowiązuje pierwszeństwo pieszych przy wchodzeniu na przejście dla pieszych. Czy jednak wszyscy wiedzą, ze to pierwszeństwo jest warunkowe to znaczy, że pieszy tak jak kierowca przed wejściem na drogę powinien zachować szczególne zasady ostrożności.

Zasady bezpiecznego zachowania na przejściu dla pieszych

Kodeks drogowy reguluje i określa szczególne zasady ostrożności. Co to zatem oznacza? Otóż zachowanie szczególnych zasad ostrożności to; “ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie”.

Zachowanie takie, szczególnie w przypadku przejścia na drugą stronę ulicy, zobowiązuje obie strony; pieszego i kierowce, do zachowania się w którym będą brali oni pod uwagę mogące pojawić się zagrożenia, tak by w porę zdążyć zareagować i uniknąć wypadku lub nawet stworzenia takiego zagrożenia. M.in dlatego ustawodawca w artykule 14 Prawa o Ruchu Drogowym wskazuje, że zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w tym również na przejściu dla pieszych. jest to całkowicie zasadne albowiem pojazdu jadącego nie sposób zatrzymać w miejscu. O tym decydują prawa fizyki. Nie wolno nam także wychodzić spoza stojącego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność. To samo dotyczy przechodzenia przez jezdnie w miejscu o ograniczonej widoczności drogi (np przed wzniesieniem). Warto pamiętać, że przejście powinno być płynne bez zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny. Słowo uzasadniona przyczyna to np. zagrożenie w ruchu ale na pewno nie dzwoniący telefon. Z tym ostatnim przepisy też radzą sobie jasno -przechodzisz przez drogę, przejście dla pieszych z telefonem popełniasz wykroczenie narażając siebie i innych (Art 14 pkt 8 Prawo o Ruchu Drogowym).

prelekcja dotycząca bezpieczeństwa na drodze

To czy będziemy bezpieczni na drodze w największym stopniu zależy także od nas samych. Nasza placówka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi jednokierunkowej, dwupasmowej z dwoma wysepkami dla pieszych. Na drodze mamy przejścia dla pieszych o ruchu kierowanym i pozostałe. W chwili obecnej w tej części miasta ze względu na prace drogowe ruch jest mały jednak mimo to powinniśmy zawsze stosować się do zasad i przepisów drogowych. O tych i innych zasadach bezpiecznego korzystania z dróg przypominamy naszej młodzieży w ciągu całego roku. W wakacje także.

Zobacz tematykę zajęć profilaktycznych podejmowanych w naszej świetlicy; LINK DO

Skip to content