Częstochowskie Dni Rodziny

To już szesnasta edycja programu częstochowskich dni rodziny organizowana przez wydział polityki społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.

Jak co roku proponujemy też i swoje tematy na ten szczególny czas. Z racji naszych zainteresowań oferujemy w czasie XVI Częstochowskich Dni Rodziny (22 maja – 24 czerwca 2024) bezpłatne konsultacje psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym dla rodziców dzieci w kryzysie. Daty i miejsce;  w dni robocze od 23.05.24 do 27.05.24     w godz. 15.00-16.00. Miejsce; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Skrawek Nieba    w Częstochowie ul. Krakowska 80/3. Tel. 034 3683192 wew.217

  • Szkolenie* pt.Radzenie sobie w sytuacjach trudnych z uczniami   i wychowankami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym   i niedostosowanymi społecznie. Wskazania do pracy pedagogicznej”. Celem szkolenia jest przybliżenie istoty sytuacji trudnych, które najczęściej występują     w okresie adolescencji, a także wskazanie praktycznych rekomendacji do pracy pedagogicznej i wychowawczej. Termin; 28.05.2024 godz. 10.00 -13.30 (2 x 45minut plus czas na dyskusję)

Link do szkolenia; https://meet.google.com/dgm-djoc-fwf?hs=224

*Szkolenie poprowadzi dr Mirosław Mielczarek – doktor nauk społecznych, pedagog resocjalizacyjny, starszy specjalista w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji, członek Komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W pracy naukowo-badawczej skupia się na zinstytucjonalizowanych oddziaływaniach resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych podejmowanych wobec dzieci i młodzieży, a zwłaszcza przygotowaniu ich do samodzielności życiowej. Autor prac naukowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej.

  • Spotkania z aktorem  – Walka z tremą szkolną u dzieci. Zajęcia warsztatowe. Celem spotkania jest zmniejszenie stresu i zwiększenie wyrazistości wypowiedzi     w sytuacjach ekspozycji społecznej z wykorzystaniem improwizacji scenicznej. Termin;  31.05.24   w godz. 15.00 16.00. Miejsce; Częstochowa, ul. Krakowska 80 blok 3. Prowadzenie; aktor scen krakowskich Marek Krzystański (Beneficjenci; rodziny z dziećmi). Tel. 034 3683192 wew.217 W przypadku chęci uczestnictwa w którejś z naszych propozycji prosimy o informacje telefoniczną na podany wyżej numer telefonu. Formuła ta nie obowiązuje w czasie szkolenia on-line z p dr. Mirosławem Mielczarkiem. warunkiem uczestnictwa jest wejście do szkolenia poprzez link podany w opisie. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content