ORE w sukurs potrzebom

Ośrodek Rozwoju Edukacji opublikował bardzo cenną metodycznie pracę pt; “Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i terapeutyczne w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii”.

Jak czytamy w zapowiedzi ORE; “Publikacja skierowana do osób pracujących z młodzieżą niedostosowaną społecznie bądź zagrożoną niedostosowaniem, przygotowana jako przykład nowego spojrzenia na proces instytucjonalnej resocjalizacji…”.

Choć tytuł sugeruje konkretnych adresatów, wydaje się, że kwestia wsparcia o którym mowa jest obszarem o większej perspektywie. Zagadnienia poruszane w pracy takie jak; profilaktyka przemocy czy uzależnień, autoagresja, zachowania suicydalne czy dość powszechne obecnie zaburzenia nastroju u młodzieży nie są już tylko domeną młodzieży niedostosowanej lub zagrożonej niedostosowaniem. To obecnie problemy z którymi zmagają się wychowawcy i nauczyciele wielu szkół i placówek opieki pozaszkolnej. Można by w tym miejscu dodać słowo niestety..

Miło nam przy okazji zauważyć, że redaktorem merytorycznym pracy oraz autorem pierwszego rozdziału o wsparciu młodzieży w życiowym usamodzielnianiu jest p. dr Mirosław Mielczarek (Wydział resocjalizacji i socjoterapii ORE), który współpracuje z naszą placówką od 2014r..

Zachęcamy do lektury

Skip to content