Profilaktyczne ferie

Bezpieczne ferie to zawsze ferie przypominające o współczesnych zagrożeniach. Dlatego w tym wolnym od zadań szkolnych okresie nie zapominamy o profilaktyce. W okresie ferii 2024 r. tj od 29.01.2024 do 12.02.2024 r. chcemy obok zajęć rekreacyjno-sportowych, świetlicowych i innych, prowadzić zajęcia edukacyjne, promujące wzorce bezpiecznego zachowania się. W ramach bezpieczeństwa poruszymy specyficzne w tym okresie niebezpieczne zachowania ale też te o których należy wiedzieć przez cały rok.

W ramach tej tematyki zaplanowaliśmy 8 godzin zajęć profilaktycznych m.in;

  • Pożar – podstawowe zasady ochrony p-pożarowej ludzi i obiektów
  • Niebezpieczne zachowania zimą. Zamarznięte zbiorniki i dzikie lodowiska.
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Powiadomienia, pozycja bezpieczna.
  • Zagrożenia związane z użyciem środków psychoaktywnych. Alkohol, nikotyna.
  • Zagrożenia związane z tzw “handlem dziećmi” z wykorzystaniem portali społecznościowych
  • Nowe Substancje Psychoaktywne tzw. dopalacze. Mity i fakty.
  • Cyberprzemoc coraz częstszy problem młodych ludzi. Jak zmniejszyć zagrożenie w internecie.
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze.

W związku z założeniem ferii w postaci tzw otwartych drzwi zapraszamy ponadto na zajęcia;

Siłownia; poniedziałek, środa, piątek w godz. 12.00/13.00 i 15.00-16.00

Klub e-sport/film; wtorki i czwartki w godz. 9.30-11.30

Klub bilarda; wszystkie dni tygodnia w godz. 16.00/17.00

Bez limitu; zajęcia sportowe na sali sportowej (piłka nożna, koszykówka) oraz tenis stołowy i piłka nożna stolikowa (piłkarzyki).

Skip to content