Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje to szeroko pojęta profilaktyka zachowań niebezpiecznych i ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Tematyka takiej profilaktyki jest bardzo różna. Ważne by poruszała zagadnienia zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, szczególnie, gdy ta znajduje się poza kręgiem rodzinnym, będąc poza domem. W sukurs tematyce przemocy seksualnej Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (urząd ma w logo skrót liter PKDP) na swojej stronie internetowej zamieszcza propozycje zajęć pt “Bezpieczne kręgi”. Są to gotowe materiały profilaktyczne w formie scenariusza zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku 6 -10 lat. ZOBACZ

Scenariusz zajęć jest skierowany przede wszystkim do wykorzystania przez placówki sprawujące opiekę zinstytucjonalizowaną. Jednak po małych modyfikacjach można go zaadoptować do rozmów rodziców z dziećmi w domu. Zachęcamy także do tego.

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 29 września 2019. W skład Komisji wchodzi 7 osób. Trzech członków komisji powołuje Sejm, jednego Senat, po jednym: prezydent, premier i rzecznik praw dziecka Komisja działa w pełnym składzie od lipca 2020r.

Zadaniem komisji jest.:

 • wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (nazwanego w ustawie „przestępstwem pedofilii”),
 • sporządzanie co roku jawnego raportu z działalności zawierającego „wnioski i rekomendacje dla organów państwa, organizacji i podmiotów w zakresie zapobiegania nadużyciom seksualnym i ich zwalczania, a także podejmowania działań umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych nadużyć
 • powiadamianie o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu „przestępstwa pedofilii”,
 • identyfikowanie zaniedbań i zaniechań w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych,
 • prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej[6].
Wizualizacja obszarów poruszanych na zajęciach pt. “Bezpieczne kręgi”. Opracowano na podstawie www.pkdp.gov.pl oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Tematyka zajęć profilaktycznych realizowanych w okresie wakacji 2022:

 • „Bezpieczne zachowania nad wodą. Płytka wyobraźnia to kalectwo”
 • „Bezpiecznie na drodze; chodniki, drogi rowerowe. Hulajnoga i rower na drodze”
 • „Bezpieczny wypoczynek. Oparzenia słoneczne, czarne punkty nad wodą, brawura i alkohol,”
 • „Pierwsza pomoc – algorytm postępowania. Pozycja bezpieczna osób nieprzytomnych”
 • „Spotkanie z psem “Primą” i przewodnikiem psa służbowego”
 • „Pierwsza pomoc – użądlenia, ugryzienia, omdlenia, drobne skaleczenia, desmurgia” 
 • „Papierosy silnie uzależniają – jestem wolny, dziękuję nie palę”
 • „Alkohol bez mitów. Zachowania ryzykowne i niebezpieczne pod wpływem alkoholu. Przykłady z monitoringu”
 • „Narkotyki – drogą do nikąd. Prawdy i mity o narkotykach”
 • „Dopalacze – czyli nowe narkotyki. Czego ci diler nie powie”
 • „Przejawy demoralizacji u młodzieży. Odpowiedzialność prawna nieletnich. Konsekwencje prawne wg nowej Ustawy o wsparciu i resocjalizacji młodzieży – omówienie zmian obowiązujących od 01.09.2022” 
 • „Bezpieczeństwo na drodze. Wypadki drogowe z udziałem pieszych. Omówienie przykładów”
 • „Najczęstsze błędy i wykroczenia na drodze. Zasada ograniczonego zaufania”
 • „Bezpiecznie na drodze – zasady i przykłady poruszania się po drogach bez chodnika”.
 • „Przemoc domowa. Charakterystyka zjawiska. Gdzie szukać pomocy?”
 • „Techniki relaksacyjne w codziennym funkcjonowaniu. Ćwiczenia oddechowe, trening Jacobsona-Schultza, joga” 
 • „Cyberbezpieczeństwo w sieci. Pułapki i zagrożenia. Etykieta w social mediach. Stop hejt. Uwodzenie w sieci – 5 steps challenge”

Skip to content