Zajęcia profilaktyczne

Sezon wakacyjny jest w pełni i mimo wielu apeli w mediach dotyczących rozważnych zachowań nad wodą, liczba utonięć wciąż jest bardzo duża. Nasza placówka od 2005r. prowadzi cykliczne zajęcia na temat bezpiecznego zachowania nad wodą. Co roku w okresie wakacyjnym poświęcamy temu tematowi kilka godzin zajęć pt. tytułem, zaproponowanym przez śp. Piotra Pawłowskiego “, Płytka wyobraźnia to kalectwo”. Młodzież może poznać m.in. oznakowanie kąpielisk i przepisy dotyczące bezpiecznego korzystania z nich, tzw. czarne punkty, zachowania niebezpieczne i ryzykowne nad wodą; alkohol, brawura. W zajęciach odnosimy się zawsze do aktualnych w mediach informacji próbując w ten sposób przybliżyć temat. We współpracy z siecią kin prowadziliśmy też takie zajęcia dla nauczycieli częstochowskich szkół.

Skip to content