Twórcze metody w resocjalizacji i socjoterapii

Twórcze metody w resocjalizacji i socjoterapii jako sposób rozwijania prospołecznych postaw i zachowań oraz zaangażowania społecznego młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanej społecznie” to temat szkolenia organizowanego przez ORE w Warszawie w tym też przez p dr Mirosława Mielczarka naszego wieloletniego współpracownika i wolontariusza Zgłoś się na szkolenie – poznaj metodykę twórczej pracy w resocjalizacji i socjoterapii.

Skip to content