Co młodzież wie o alkoholu

W ramach profilaktyki i uświadamiania o skutkach spożywania alkoholu w dniach 14 i 15 kwietnia 2022r. przeprowadziliśmy test wiedzy o negatywnych skutkach picia alkoholu. Test był anonimowy i dobrowolny. W teście wzięli udział podopieczni w przedziale wiekowym 10-20 lat. Najsłabszy wynik testu wynosił 42%, a najlepszy 89%. Średnia wyniosła 72%, co daje zadowalając y wynik i pozwala na stwierdzenie, że większość naszych podopiecznych zdaje sobie sprawę z negatywnych konsekwencji picia alkoholu. Niestety jest też kilka obszarów, które nadal są spowite mitami, w konsekwencji czego wielu z rozwiązujących test wierzy w stwierdzenie ,,słaba głowa”. Aż 83% osób uzupełniających zgodziło się, że ludzie, którzy szybciej się upijają mają ,,słabą głowę”. Zdecydowana większość uczestników tj. 78% wie, że alkohol może spowodować odwodnienie organizmu. Cieszy też fakt, że 89% młodzieży uznaje piwo i wino za “prawdziwy alkohol” oraz wie, że sprzedaż wyrobów alkoholowych oraz spożywanie ich przez  nieletnich w Polsce rodzi poważne konsekwencje karne.

zdjęcie dzieci na świetlicy
Zdjęcie dzieci na świetlicy

Skip to content