Dobre wychowanie – zasady savoir-vivre

W Polsce od wielu wieków uczy się młode pokolenie, w jaki sposób zachowywać się w towarzystwie. Poradnik wskazówek kulturalnego obycia został wydany już w 1859 roku przez Piotra Legatowicza (dostępna do dziś). Opisane w nim zasady, mimo upływu czasu nadal obowiązują, jak choćby zbyt głośne siąkanie nosa, jest uznawane, jako wyraz nietaktowanego zachowania.

Obecnie w niektórych szkołach naucza się zasad savoir – vivre’u podczas dodatkowych zajęć lub na godzinie wychowawczej. W klasie VII szkoły podstawowej w programie nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie jest przeznaczona tylko jedna godzina na zagadnienia obejmujące tematykę savoir – vivre’u. WDŻ jest jednak przedmiotem nieobowiązkowym, co może skutkować tym, że uczeń przez cały proces edukacji nie będzie miał możliwości zapoznania się z obowiązującą etykietą.

W Skrawku Nieba postanowiliśmy przeprowadzić quiz pt. „Czy znasz zasady etykiety?”. Celem quizu było podniesienie świadomości wśród podopiecznych, że znajomość zasad savoir vivre’u jest ważna w codziennym funkcjonowaniu. Stosowanie form grzecznościowych ma kształtować osobowość i charakter człowieka, co jest jednym z celów w procesie dorastania.

Jako ciekawostkę możemy zdradzić, że niektóre dzieci poradziły sobie lepiej niż niektórzy dorośli, a największą trudność sprawiło pytanie traktujące o zdejmowaniu nakrycia głowy przez mężczyznę, podczas kłaniania się kobiecie.

Należy podkreślić, że zasady znajomości savoir- vivre są obecnie mało znane i propagowane. Dobrą praktyką było by zwrócenie uwagi na pogłębienie tej wiedzy szczególnie wśród młodzieży. Być może takim miejscem winna być szkoła.

autor art. Kamila Purzyńska

Skip to content