Skrawek Nieba

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Odmrożenie gospodarki

Email Drukuj PDF

W dniu wczorajszym (13.05.20) MZ p. Szumowski wraz z Premierem RP oraz Ministrem p. Piątkowskim z MEN upublicznili zmiany w zakresie stosowania się obywateli RP do sytuacji pandemicznej. Od 18 maja uczniowie szkół policealnych mogą uczestniczyć w zajęciach. Podobnie do zajęć praktycznych będą mogli przystąpić uczniowie szkół zawodowych. Od 25 maja maja nastąpić dalsze zwolnienia w zakresie restrykcji oświatowo-szkolnych. Niestety szczegóły działań w tym zakresie są jeszcze mało znane i budzą wiele wątpliwości.

 

Sytuacja przypomina tą z otwarciem przedszkoli, którą ogłoszono z dniem 6 maja 2020r. Pomimo tej daty zdecydowana większość przedszkoli w Polsce nie funkcjonuje w zakresie pracy z dziećmi (stan na dzień 13.05.2020r.). Zdecydowana bowiem większość samorządów, w gestii których pozostają przedszkola i żłobki, nie wie jak rozwiązać wszystkie dylematy bezpiecznego przebywania dzieci i personelu w zgodzie z nakazami służb oraz praktyką.

Jak ogłoszono w dniu wczorajszym od dnia 25 maja 2020r. uczniowie klas 1-3 będą  mogli korzystać z zajęć opiekuńczych. Uczniowie klas ósmych z kontaktów z nauczycielami w zakresie konsultacji, poprawiania ocen etc. Równocześnie grupa dzieci młodszych nadal nie może wychodzić z domów bez opieki dorosłych opiekunów lub rodziców (zmiany w tym zakresie dotyczyły tylko osób od 15rż). Należy zatem najpierw znieść/zmienić zakaz wychodzenia takich osób samodzielnie z domów, który wciąż obowiązuje. Czekamy zatem na szczegóły. Jak wiadomo - "diabeł tkwi w szczegółach". Niestety niewiadomych jest więcej.

W jeszcze większym zdziwieniu co do propozycji w/w zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych, pozostają nauczyciele, którzy nauczają, nota bene, wciąż  zdalnie w ramach swojego pensum godzin co ma iść w parze z propozycją zmian. Aby uzmysłowić sobie zakres godzinowy pracy zdalnej nauczyciela np. j.polskiego/matematyki lub innego przedmiotowca  w podstawówce, uczącego codziennie np. w  3 klasach po ok 11 uczniów w klasie (11 osób to liczba uczniów w średniej klasie szkoły podstawowej w polskiej szkole  w roku 2019 przypadająca na jednego nauczyciela) należy wziąć pod uwagę 33 uczniów. Każda z tych informacji może zawierać kilka stron A4 oraz załączniki. Daje to zatem około 66 stron wiadomości wysłanych i odebranych  np. e-mailem codziennie. Informacje te muszą być tego lub kolejnego dnia poddane analizie/ocenie/uwagom etc. Trudno sobie wyobrazić codzienną pocztę wypełnioną taką ilością informacji, zważywszy, że liczba 33 uczniów dziennie jest statystyczna a informacje mogą zawierać błędy elektroniczne, powtórzenia, braki, korekty itd. Aby  taka pracę  - analizę/ocenę nauczyciel mógł wykonać musi wcześniej odpowiedni dla klasy materiał przygotować w  wersji elektronicznej. Jak mówią  niektórzy w pracy z komputerem "dużą pomocą jest skrót klawiszy kopiuj/wklej", jednak w wielu wypadkach takie podejście nie rozwiązuje stawianych zadań (stanowi też źródło pomyłek i powtarzania błędów). Da nauczycieli poważnie traktujących swoją rolę i zadania takie podejście nie stanowi, jak na razie, żadnej pomocy. Większość bowiem materiału należy przygotowywać  na każdą lekcję na nowo.

Praca zdalna ma jeszcze tę wadę, że łatwo w niej unikać pracy, kamuflować swój wkład poprzez kopiowanie i wklejanie oraz co najistotniejsze oddala nauczyciela od uczniów. To ostatnie jest już akcentowane w postaci różnego rodzaju wybryków o których donoszą nauczyciele i polskie media (opis drastyczności pokazywanych efektów tej izolacji emocjonalnej pomijam). To oczywiście tylko mały fragment  problematyki pracy zdalnej w oświacie. Im dalej w las tym więcej drzew.

Niestety żadne z obecnie wykorzystywanych i dostępnych nauczycielom i dzieciom narzędzi nie jest pod tym względem optymalne i przystosowane do tzw pracy zdalnej. Dużą, jak najbardziej pozytywną rolę, odgrywają media - tu głównie telewizje, które wspierają nauczycieli w  zakresie dydaktycznym (od czasów lat 70 i 80-tych zupełna nowość na rynku dydaktyki i nauczania w polskiej oświacie).

Tym, którym wydaje się, że szkolnictwo można prowadzić zdalnie należy uzmysłowić, iż praca zdalna zupełnie pomija rolę wychowawczą, opiekuńczą, socjalizacyjną oraz profilaktyczną  szkoły.  Są to zadania w mniejszym stopniu wymierne (stąd łatwe do pominięcia), jednak niezwykle ważne dla poziomu rozwoju społeczeństwa, jego dynamiki, kierunków oraz ewentualnych problemów w zakresie jego funkcjonowania.

Na marginesie  i przy okazji ogłaszania w/w zmian, wywiadu w jednej ze stacji radiowych, udzielił jeden z ministrów.  Okazało się, że nie będą ujawnione dane ekspertów i  doradców, którzy proponują kolejne kroki w odmrażaniu gospodarki, przedstawiają kolejne modele rozwoju pandemii jak i walki z nią. Minister powiedział, cyt. "to osoby prywatne i nie wiem czy chciałyby publicznie funkcjonować". Szkoda bo takie stanowisko nie rozwiązuje stawianych pytań ani ich nie zmniejsza.

 

Podaruj 1% dla naszych dzieci

Zegarek

Ulti Clocks content

Pogodynka

Logowanie


Wyszukiwarka

Multimedia

Statystyki

Ilość odwiedzin strony : 980124

Kto jest online

Jest 10 gości na stronie

Pomocna Dłoń