Skrawek Nieba

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

W 2018r. wzrósł zasięg ubóstwa skrajnego

Email Drukuj PDF

Od 1 lipca 2019r. już nie tylko drugie i pozostałe dzieci w rodzinie otrzymują wsparcie 500+. Wg przepisów wprowadzonych w tym roku program 500+ obejmie od 1 lipca każde dziecko do 18rż. bez względu na poziom dochodów. Mimo to lub obok okazuje się, że wzrósł poziom ubóstwa skrajnego w Polsce do 5.4% populacji. Przeczytaj  więcej  poniżej.

Jak wynika z obliczeń IPiSS (Instytut Pracy i Spraw Społecznych) minimum socjalne w Polsce jest obliczane poprzez sumę minimalnych kosztów składowych takich jak koszty; żywności, mieszkania (utrzymanie i wyposażenie), kosztów edukacji, kultury i rekreacji, odzieży i obuwia, ochrony zdrowia, higieny, transportu i innych (nieokreślone wydatki w wysokości od 86,54zł-177.61zł) i wynosiło w 2018r 1168,31zł na 1 osobę.

Należy przy tym jeszcze raz wspomnieć, że minimum socjalne jest kwotowo o wiele wyższe niż tzw próg ubóstwa skrajnego wyznaczający minimum za które w Polsce  można przeżyć wg IPiSS. Kwoty te są obliczane przez IPiSS i oscylują (w przybliżeniu) wokół połowy kwoty minimum socjalnego dla danego roku. W wielu podsumowaniach dotyczących tematyki skrajnego ubóstwa lub ubóstwa ekonomicznego kwoty takie nie są wyraźnie artykułowane - zobacz np. dok. pt. "Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018r." Co ciekawe kwoty ubóstwa, by jeszcze bardziej temat konkretnych kwot "zrelatywizować" są dzielone na tzw; ubóstwo skrajne, ubóstwo relatywne i ubóstwo ustawowe.

 

Bardzo ciekawie wygląda też struktura minimum socjalnego. Okazuje się, że większość takiego budżetu to opłaty za żywność i mieszkanie (użytkowanie, energia, wyposażenie) - oscylują one od blisko 80% do 90% całego budżetu (sytuacja najgorzej wygląda w gospodarstwach 1 i 2osobowych w tym rencistów/emerytów. Niewiele lepiej w rodzinach z jednym dzieckiem lub w rodzinach wielodzietnych, np 4 lub więcej dzieci).

Na kulturę i sztukę (potrzeby realizowane wyłącznie dopiero po zaspokojeniu innych, niższego rzędu np egzystencjonalnych, bezpieczeństwa=mieszkanie, facylitacji społecznej=rodzina, uznania wg. A. Maslov) pozostaje niewiele bo od ok. 7% do 12% w gospodarstwach jednoosobowych (im liczniejsza rodzina tym na kulturę i sztukę wydaje mniej pieniędzy z budżetu socjalnego).

Podobnie w ramach minimum socjalnego wygląda realizacja potrzeb związanych z edukacją (nota bene jest to potrzeba wyższego rzędu wg A. Maslova i jeśli nie są zaspokojone potrzeby niższego rzędu może nie być zaspakajana) . Zależnie od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie przeznacza się od 1.5% do ok 8% w rodzinie 5-osobowej. Temat edukacji w kontekście piramidy potrzeb Maslova jest często nierozumiany i pomijany. Dziecko w którego otoczeniu rodzinnym nie są zaspokojone potrzeby niższego rzędu nie będzie chciało się uczyć! Często nauczyciele oceniający swoja pracę wysoko wiedząc, że rodzina dziecka jest pełna, ma ładny dom i duże dochody, rodzice to wykształceni ludzie, uznają za dziwny i trudny do zrozumienia fakt, że dziecko ma słabe wyniki w nauce, przeszkadza na lekcjach, wagaruje. Pozory mylą a braku np. poczucia bezpieczeństwa, ciepła, szacunku, zrozumienia, zdolności do wybaczania, porządku w rodzinie nie da się zastąpić żadnymi dobrami.

Mając takie dane (mowa o minimum socjalnym i wzroście ubóstwa) łatwiej zrozumieć np. permanentny kryzys czytelnictwa w Polsce lub innych dziedzin kultury (w roku 2018 ok. 38% Polaków sięgnęło po jakąkolwiek książkę - dane z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową. Oznacza to, że 62% Polaków nie czytało w 2018r NIC. Jeszcze gorzej jest z innymi dziedzinami kultury np. do teatru nie chodzi ponad 80% Polaków choć chciałoby=deklaruje taką potrzebę blisko 70%).

Jeśli chodzi o czytelnictwo w Polsce to opłakany stan dotyczy też młodzieży szkolnej. Wg badań maturzysta tegoroczny przeczytał z literatury średnio ok 6 książek. Choć wydaje się to dziwne ze względu na liczbę obowiązkowych lektur szkolnych przeciętny uczeń polskiej szkoły czyta jeszcze mniej. Nie powinny zatem dziwić wyniki matur z języka polskiego w 2019r. - średni wynik to 52% na 100% możliwych punktów (z j. angielskiego ten wynik to 72%). Całe szczęście i niestety (dla j.angielskiego) nie oznacza to, że 72% polskich maturzystów mówi-potrafi swobodnie konwersować po angielsku lepiej niż w ojczystym języku.

Jakie ogólne wnioski mogą wypływać z przedstawionych danych?

Przede wszystkim wydaje się, że przeciętny Polak stosunkowo dużo ze swojego budżetu musi wydać na podstawowe potrzeby (najniższa krajowa pensja netto, która dotyczy ok. 2mln pracujących  przekracza minimum socjalne tylko o ok. 500zł. Jeśli dodać do tej liczby tych żyjących za jeszcze niższe pieniądze tj następne ok. 2 mln. Polaków, mamy grupę ok.4 mln osób. Średnia pensja krajowa - w 2018r ok 5300zł brutto dotyczyć może co najwyżej ok 60% Polaków.)

Stan ten na pewno wpływa na decyzje m.in w zakresie zaspakajania potrzeb wyższego rzędu takich jak uczestnictwo w kulturze, twórczość, samorozwój, wynalazczość itd. Nota bene do potrzeb tych należy zaliczyć także wyjście rodziny do restauracji, kawiarni czy rodzinny wyjazd na wakacje.

Ograniczenia ekonomiczne w dostępie do potrzeb wyższego rzędu  nie dotyczą tylko dorosłych. Nie należy też utożsamiać ich wyłącznie w kategoriach materialnych choć w dużej mierze wpływają na zachowania społeczne czy funkcjonowanie teatrów, bibliotek, muzeów czy restauracji. Zasobność portfela ma wpływ na poziom rekreacji, sportu, dbałości o higienę i zdrowie. Kultura, sztuka ma także poważny wpływ na funkcjonowanie człowieka w kontekście przeciążeń a więc jego zdolności adaptacyjnych. To są jednak truizmy.

To co naprawdę ważne, a co pomijane, bo trudniej liczalne to wpływ tychże potencjalnych braków, utrudnień, zagrożeń i sytuacji konfliktowych związanych z koniecznością wyborów na rozwój moralny (intelektualny idzie tu w parze) szczególnie dzieci i młodzieży. Tutaj bowiem należy przypomnieć stare przysłowie; czego Jaś się nie nauczy to Jan nie zrozumie albowiem etapów rozwoju moralnego nie można pominąć i np. przeskoczyć na wyższy poziom z pominięciem tych wcześniejszych.

 

Podaruj 1% dla naszych dzieci

Zegarek

Ulti Clocks content

Pogodynka

Logowanie


Wyszukiwarka

Multimedia

Statystyki

Ilość odwiedzin strony : 934274

Kto jest online

Jest 7 gości na stronie

Pomocna Dłoń