Skrawek Nieba

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Raport 2007

Email Drukuj PDF

 Sprawozdanie z pracy

Młodzieżowej Świetlicy Socjoterapeutycznej

ul. Krakowska 80/3

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom

"Skrawek Nieba" w Częstochowie

za okres 01.01.2007 - 31.12.2007

 

W okresie od stycznia 2007 do grudnia 2007 do Młodzieżowej Świetlicy Socjoteraputycznej uczęszczało na zajęcia 112 dzieci, z czego około 75%. dzieci regularnie brało udział w zajęciach. Z pomocy okazjonalnej (dary rzeczowe, uczestnictwo w piknikach i imprezach, wsparcie terapeutyczne) w ramach pracy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba" korzystało ponadto 26 dzieci wraz z rodzinami.

W ramach zajęć w kołach prowadzono:

•  koło plastyczne - warsztaty plastyczne z gliny, papieru, witrażu, haftu krzyżykowego, wyplatania (nasi wychowankowie brali udział w wielu konkursach plastycznych w tym: "Jak ja pomagam innym", "Anioły są wśród nas", "Batik" dla III programu PR, "Anioły-aniołeczki" org. przez Sz.P. nr 50 w Cz-wie.)

•  koło komputerowe - w tym herbaciarnię internetową, zajęcia z programami graficznymi oraz programami biurowymi

•  koło literacko-poetyckie w ramach trwającej od 2003r. w świetlicy akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

•  koło rekraacyjno-sportowe, w tym kluby: tenisa stołowego, siatkówki, karate (2h/tyg).

•  koło teatralno-taneczne (w tym tańca nowoczesnego i towarzyskiego - 4h/tyg).

•  koło zajęć wyrównawczych w tym z j. angielskiego, matematyki, historii, j. polskiego (2-3h/tyg.),

Systematycznie przez cały rok prowadzone są specjalistyczne zajęcia terapeutyczne:

•  3 grupy socjoterapeutyczne, dla 42 wychowanków

•  psychoterapia indywidualna dla 13 wychowanków

•  konsultacje z rodzicami i opiekunami wychowanków

- społeczność korekcyjno-terapeutyczna (4h/tyg. Znaczna cześć tematyki zajęć terapeutycznych była związana z profilaktyką antyalkoholową, antynikotynową oraz antynarkotykową oraz dotyczyła patologii przemocy i agresji w relacjach międzyludzkich. Jak w latach poprzednich kontynuowano tematykę wzmacniania poczucia własnej wartości, rozwijania współpracy w grupie, rozwoju empatii i rozumienia własnych uczuć, wzmacniania asertywności)

•  superwizja pracy wychowawczej i terapeutycznej (2h /tyg.)

•  arteterapia dla 40 dzieci w czasie 336 h w tym:

warsztaty twórcze: 240 godz. (5h/tyg. prace manualne - wyplatanki, grzechotki, wytwory z plasteliny, prace dowolne, rysowanie, malowanie, wyklejanie), warsztaty teatralne (młodsze dzieci) 96godz. (2h/tyg.) ćwiczenia poprawnej wymowy (zajęcia z tekstem), zajęcia ruchowe na orientacje w schemacie własnego ciała,
przygotowanie spektaklu; "Brzydkie kaczątko", z okazji "Dnia Mamy".

Ponadto w ramach zajęć terapeutycznych prowadzono:

  • zajęcia profilaktyczne m.in. w ramach programów - "Stop 18", "Płytka wyobraźnia to kalectwo", "Mój przyjaciel REX", "Odpowiedzialność prawna nieletnich", "Przemoc i agresja w szkole i poza nią".

  • obóz terapeutyczny w Konopiskach dla 48 wychowanków w dniach od 30.07 do 12.08.2007r,

 

 

  • kilkudniowe biwaki terapeutyczne w Zaborzu, Mstowie k/Cz-wy i Olsztynie.

  • okazjonalne wyjścia na imprezy sportowe odbywające się na stadionie żużlowym i KS "Victoria" w Cz-wie.

  • grupę socjoterapeutyczną "Deja-Vu" w oparciu o ruch i taniec, która gościnnie występowała m.in.: z okazji obchodów dni Częstochowy na placu Starego Rynku w Częstochowie, z okazji Dnia Strażnika Miejskiego - 31.08.2007., na placu Starego Rynku w październiku 2007r., na pikniku organizowanym przez MOPS w Cz-wie, na szeregu pokazach organizowanych dla naszych podopiecznych i rodziców dzieci.

 

W pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej uczestniczyli; psycholog, troje pedagogów - socjoterapeutów, jeden stażysta A.JD w Częstochowie oraz wolontariusze - w tym słuchaczka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego kierunku Socjoterapii i Treningu Psychologicznego oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Wychowawcy świetlicy współpracowali z pedagogami i nauczycielami m.in. Zespołu Szkół nr 6 w Częstochowie, Zespołu Szkół im. W. Reymonta oraz Szkołą Podstawową nr 35 w Częstochowie. W minionym okresie świetlica, jak w latach ubiegłych kontynuowała współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem Charytatywnym "Betel" oraz z Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego rodzinie w Częstochowie. Celem współpracy jest pogłębianie integracji oraz uwrażliwianie na potrzeby innych, a w szczególności osób niepełnosprawnych. W ramach rozwoju idei wolontariatu dzieci i młodzież ze świetlicy gościły w Domu Małego Dziecka w Częstochowie.

W ramach wieloletniej współpracy z IX LO im. C.K. Norwida w Cz-wie prowadzono zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego. Z inicjatywy uczniów V LO im. A. Mickiewicza kontynuowano zajęcia z cyklu - "Cała Polska czyta dzieciom". Akcje prowadzona są już czwarty rok. W ramach terapii zajęciowej w dniach 05.08.2007r. do 11.08.07 grupa 51 dzieci uczęszczała na zajęcia twórczości organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu samorządu woj. śląskiego pod nazwą "Twórczość-radość-rozwój"

Ponadto w roku 2007 zorganizowano dla wychowanków:

•  kilka biwaków terapeutycznych w tym: I Pieszy Rajd im. Druha Zygmunta Łęskiego

, II Rajd Pieszy z okazji Dnia Hutnika, wycieczkę autokarową do Kuźnicy Koneckiej dla 25 dzieci

•  dziesięciodniowe ferie zimowe w ramach akcji "Zima w mieście"

•  wycieczkę do Aquaparku w Tarnowskich Górach i ZOO w Chorzowie dla 51 dzieci

•  wyjścia na basen MOSiR w Częstochowie w ramach akcji "Lato w mieście" (w wyjściach uczestniczyło około 40 osób dziennie)

•  zajęcia terapeutyczno-rekreacyjne z elementami boksu dla dzieci nadpobudliwych i agresywnych (8 wychowanków)

•  cykl zajęć o tematyce harcerskiej prowadzone przez wolontariusza Emila Borowieckiego - młodzika z 32 Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Zwiad" w Częstochowie. W zajęciach bierze udział kilkunastu wychowanków.

•  kilka imprez dla wychowanków oraz ich rodziców w tym m.in.: Przedstawienie Wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, uroczystą Kolację Wigilijną w której uczestniczyło około 200 osób. Liczne imprezy okolicznościowe w tym po raz pierwszy "Europejski Dzień sąsiada" dla wychowanków, rodziców oraz dzieci zaproszonych z trzech świetlic współpracujących z naszym Stowarzyszeniem.

•  cotygodniowe wyjścia do stomatologa (projekt realizowany przez Fundację "Przyjaciółka" z Warszawy) dla 31 naszych podopiecznych wymagających leczenia

•  w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych zorganizowano kilka meczy piłki siatkowej. (W dniu 1.06.2007 r. drużyna piłki siatkowej naszej świetlicy zdobyła drugie miejsce w turnieju z okazji "Rajdu Hutników". W rozgrywkach wzięło udział 7 drużyn z częstochowskich świetlic.)

•  spotkanie z przedstawicielami Policji i Związku Strzeleckiego "Strzelec".

W roku akademickim 2006/2007, podobnie jak w latach ubiegłych, z naszymi wychowankami pracowali wolontariusze-studenci Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dzięki ich pracy 18-ścioro wychowanków w I półroczu 2007r. było otoczonych indywidualną opieką i wsparciem np. przy odrabianiu lekcji.

W wielu organizowanych przez nas uroczystościach i imprezach uczestniczyli rodzice naszych podopiecznych zarówno jako zaproszeni goście jak i osoby zaangażowane w ich organizację. Najwięcej gości mieliśmy w czasie zabawy mikołajkowej w dniu 08.12.2007r. zorganizowanej wspólnie z "Fundacją Adullam" w zabawie uczestniczyło ponad 200 wychowanków wraz z opiekunami.

W grudniu 2007r. nasi wychowankowie zostali obdarowani przez firmę WP Investments z Cz-wy 80 paczkami pod choinkę. Firma ta we wrześniu 2007r. przekazała Stowarzyszeniu 3 komputery.

Od wrześniu 2007r. zorganizowano we współpracy z WP Investments integracyjny mecz piłki siatkowej oraz dwa spotkania o charakterze edukacyjnym pt. "Internet-zasady i normy, zagrożenia". Spotkania wraz z pokazem multimedialnym zostały przygotowane i poprowadzone przez pracowników firmy WP Investments.

W ramach pozyskiwania funduszy zorganizowano akcję charytatywną tj. publiczną zbiórkę ofiar na Placu Starego Rynku w ramach obchodów Dni Częstochowy. Zyski zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla potrzebujących wychowanków. Poza tym zorganizowano dwa przedstawienia w Teatrze im. Adama Mickiewicza. Dochody ze sprzedanych biletów zostały przeznaczone na akcję dożywiania dzieci z naszej świetlicy.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba" współpracowało ze Strażą Miejską w Częstochowie w organizacji i prowadzeniu szkolenia dla nauczycieli gimnazjów częstochowskich pt. "Płytka wyobraźnia to kalectwo" oraz w wspierało działania w ramach akcji "Stop 18".

Świetlica zapewnia wychowankom codzienne ciepłe posiłki, kanapki oraz dwa razy w tygodniu drugie danie. Nadwyżki artykułów żywnościowych, szkolnych, ubrań i innych przedmiotów uzyskane od darczyńców dzieci mogą zabrać do domów. Z tego typu pomocy skorzystało w roku 2007 kilkadziesiąt rodzin naszych wychowanków.

Lista dzieci wyjeżdżających na obóz terapeutyczny w Korzonku – 31.07 do 12.08.07

1.BĄKIEWICZ RAFAŁ
2.BURGIEL JUDYTA
3.BURGIEL DARIA
4.BURGIEL KRYSTIAN
5.BIELA KATARZYNA
6.DĄBROWSKI ADAM
7.GNIŁA NORBERT
8.GNIŁA SEBASTIAN
9.KAJDAS LIDIA
10.KAJDAS ŁUKASZ
11.KAJDAS MATEUSZ
12.KNAP MACIEJ
13.KNAP MAJA
14.KUCA KAROLINA
15.KUCA ŁUKASZ
16.KRUPA JUSTYNA
17.KRUPA MARLENA
18.KWIATKOWSKA EWELINA
19.KOŻELOWSKA KAROLINA
20.KOŻELOWSKA KAMILA
21.ŁEBEK WIKTORIA
22.MILCZAREK KAROLINA
23.MICHALSKI KAMIL
24.MATRAS TOMASZ
25.MATRAS MACIEJ
26.MAŁOLEPSZY KRYSTIAN
27.MAŁOLEPASZY ADRIAN
28.NER MARTYNA
29.NOWAK DAWID
30.NOWAK MATEUSZ
31.OLESIŃSKI DAWID
32.OLESIŃSKI JORDAN
33.SANKOWSKI MARIUSZ
34.SKUPIEŃ RAFAŁ
35.STĘPIEŃ WIKTORIA
36.STOBIECKI MATEUSZ
37.TYRAŁA KAMIL
38.TUKAJ BEATA
39.WĘGRZYŃSKA TACHMINE
40.WĘGRZYŃSKI PAWEŁ
41.WITEK ANETA
42.WOJTALA KAMIL
43.WOJTALA KRZYSZTOF
44.WOJTALA MARCIN
45.WYPYCH BŁAŻEJ
46.ZALAS ANNA
47.ZIELONKA IGOR
48.DAWID KRZYSZCZYK

 

Podaruj 1% dla naszych dzieci

Zegarek

Ulti Clocks content

Pogodynka

Logowanie


Wyszukiwarka

Multimedia

Statystyki

Ilość odwiedzin strony : 1457899

Kto jest online

Jest 8 gości na stronie

Pomocna Dłoń