Skrawek Nieba

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Raport 2006

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie z pracy

Młodzieżowej Świetlicy Socjoterapeutycznej

ul. Krakowska 80/3

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom

"Skrawek Nieba" w Częstochowie

za okres 01.01.2006 - 31.12.2006

W okresie od stycznia 2006 do grudnia 2006 do Młodzieżowa Świetlica Socjoteraputyczna obejmowała opieką 129 dzieci.

W pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej uczestniczyli; psycholog, trzech pedagogów, czterech stażystów - dziesięcioro wolontariuszy - w tym słuchacze Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego kierunku Socjoterapii i Treningu Psychologicznego oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pracownicy świetlicy w ramach współpracy z środowiskiem lokalnym przeprowadzili kilkadziesiąt godzin zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i zawodowych z tematyki profilaktyki uzależnień, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz uwarunkowań i profilaktyki przemocy i agresji w szkole i poza nią. W zajęciach wzięło udział łącznie ponad 2500 uczniów. Praca wychowawcza i terapeutyczna podlega bieżącej superwizji.

Wychowawcy świetlicy współpracowali z pedagogami i nauczycielami m.in. Zespołu Szkół nr 6 w Częstochowie, Zespołem Szkół im. W. Reymonta oraz Szkołą Podstawową nr 35 w Częstochowie.

W minionym okresie świetlica, jak w latach ubiegłych kontynuowała współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem Charytatywnym "Betel". W ramach tego organizowane były kilkudniowe wyjazdy kilkunastoosobowych grup do domów pomocy "Betel" w Częstochowie, Janowie i Krynicy Górskiej. Tam wychowankowie wraz z gospodarzami federacji "Betel" sprawowali doraźną opiekę nad osobami upośledzonymi oraz osobami dotkniętymi niepełnosprawnością ruchową. W ramach współpracy wychowankowie fundacji "Betel" gościli wielokrotnie w naszej placówce.

Od 2003r. Stowarzyszenie "Skrawek Nieba" kooperuje z Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego rodzinie w Częstochowie. Celem współpracy jest pogłębianie integracji oraz uwrażliwianie na potrzeby innych, a w szczególności osób niepełnosprawnych. Zajecia w CPDNiR prowadziła Pani Katarzyna Tomalska.

W ramach zajęć terapeutycznych prowadzono:

•  codzienne zajęcia społeczności korekcyjnej

•  dwie grupy socjoterapeutyczne o charakterze zadaniowym

•  grupę socjoterapeutyczną w oparciu o ruch i taniec

•  cotygodniowe zajęcia integracyjno-profilaktyczne z rodzicami naszych wychowanków

•  grupy terapii zajęciowej w oparciu o haft krzyżykowy i prace plastyczne

•  obozy terapeutyczne kilku i wielodniowe w tym m.in: obóz terapeutyczny grupy tanecznej w Krynicy Górskiej w dniach od 28.12.05 do 02.01.06 dla około 20 wychowanków, obóz wędrowny Mstów-Janów-Olsztyn dla 50 wychowanków w dniach od 17.07 do 29.07.2006r, kilkudniowe biwaki terapeutyczne m.in. w Załęczu Wielkim, Zaborzu, Janowie i Częstochowie.

•  Terapia indywidualna dla 4 wychowanków w wymiarze 120 godzin.

Grupa taneczno-aktorska "Deja-Vu" gościnnie występowała m.in.:

- w Zespole Szkół we Mstowie k/ Częstochowy

•  w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego przy ul. Krakowskiej w Częstochowie

•  Gimnazjum nr 17 ul. Legionów w Częstochowie

•  w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie,

•  z okazji Dni Samorządu terytorialnego na Promenadzie im. Cz. Niemena w maju 2006

•  z okazji obchodów dni Częstochowy na placu Starego Rynku w Częstochowie.

•  Domu Kultury we Mstowie w dniu 19.07.06

•  Z okazji Dnia Strażnika Miejskiego - 31.08.2006

W roku 2006 w świetlicy istniało sześć grup socjoterapeutycznych, w których przeprowadzono 324 godziny zajęć socjoterapeutycznych (9 godzin tygodniowo). W zajęciach tych brała udział większość dzieci oraz kilkanaścioro rodziców. Jak w latach poprzednich kontynuowano tematykę wzmacniania poczucia własnej wartości, rozwijania współpracy w grupie, rozwoju empatii i rozumienia własnych uczuć, wzmacniania asertywności oraz szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień. Rozwijano nauczanie umiejętności rozładowywania napięć w sytuacjach trudnych oraz relaksacji głównie w obrębie technik wizualizacyjnych. Ponadto odbywały się zajęcia społeczności korekcyjnej w liczbie 195 godzin. W zajęciach uczestniczyli wszyscy wychowankowie wraz z wychowawcami. Tematy poruszane na zajęciach to m.in.: "Płytka wyobraźnia to kalectwo", "Współczesne wartości i zmiany w ich hierarchii", "Dialog jako forma wymiany myśli i sposób przekonywania", "Problemy w relacjach". Znaczna cześć tematyki zajęć terapeutycznych była związana z profilaktyką antyalkoholową, antynikotynową oraz antynarkotykową oraz dotyczyła patologii przemocy i agresji w relacjach międzyludzkich.

W ramach stałych zajęć prowadzone były obok zajęć wyrównawczych z zakresu braków szkolnych zajęcia socjoterapeutyczne w kołach; plastycznym, tanecznym, recytatorskim, terapii zajęciowej, zajęcia rekraacyjno-sportowe w tym m.in.: piłka nożna, tenis stołowy, koło komputerowe, Kapuera, karate. W ramach wieloletniej współpracy z IX LO im. C.K. Norwida w Cz-wie prowadzono zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego. Z inicjatywy uczniów V LO im. A. Mickiewicza kontynuowano zajęcia z cyklu - "Cała Polska czyta dzieciom". Akcja prowadzona jest już czwarty rok. W ramach terapii zajęciowej od stycznia do czerwca 2006 grupa dzieci uczęszczała na zajęcia twórczości organizowane przez studentów wydziału plastycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W okresie od marca do czerwca w świetlicy prowadzono behawiorystyczny trening zastępowania agresji przez psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Legionów w Częstochowie.

W roku 2006 zorganizowano kilka imprez dla wychowanków oraz ich rodziców w tym m.in.: Przedstawienie Wielkanocne, Dzień Niezapominajki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, uroczystą Kolację Wigilijną w której uczestniczyło około 300 osób. Ważną rolę w życiu świetlicowym odgrywa grupa tanecza "Deja Vu", która brała udział w licznych uroczystościach. W dniu 24 kwietnia 2006r. Młodzieżowy Zespół Teatru Ruchu "Deja-Vu" zdobył pierwsze miejsce w eliminacjach rejonowych zespołów teatralnych XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych. Teatr Ruchu "Deja-Vu" Młodzieżowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Skrawek Nieba" wystąpił z przedstawieniem pt.: "Ogień Życia". W eliminacjach wzięło udział łącznie we wszystkich kategoriach 24 zespoły teatralne z rejonu województwa. Przegląd został zorganizowany pod Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Częstochowy w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie w dniach 24-26 kwietnia 2006r. W dniu 06.05.2006 r. drużyna piłki nożnej naszej świetlicy zdobyła pierwsze miejsce w turnieju z okazji "40-tego Rajdu Hutników". W rozgrywkach wzięło udział 7 drużyn z częstochowskich świetlic.

W listopadzie br. nasi wychowankowie zdobyli trzy złote, dwa srebrne i jeden brązowy puchar w Turnieju Tenisa Stołowego zorganizowanym przez ZHP w Częstochowie. W bardzo licznie obsadzonym konkursie to znakomity rezultat naszych sześciu wychowanków - rodzeństwa Tachminy Węgrzyńskiej i Sebastiana Gniły, braci Adriana i Krystiana Małolepszych, Kamila Wojtali oraz utalentowanej Anny Nowak, która dzielnie walczyła o złoty medal także w drużynie piłki nożnej). Drużyną tenisa stołowego opiekuje się Tomasz Gajewski.

Ponad to w roku 2006 zorganizowano dla wychowanków:

•  tygodniowy zimowy obóz grupy socjoterapeutycznej w Krynicy Górskiej dla 20 osób

•  kilkanaście wyjazdowych biwaków terapeutycznych

•  dziesięciodniowe ferie zimowe w ramach akcji "Zima w mieście"

•  wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie dla 50 wychowanków

•  wyjścia na zaproszenia Kina Cinema City w Częstochowie

•  dwutygodniowy obóz wędrowny Janów - Olsztyn - Mstów dla 50 osób,

•  wycieczkę do Aquaparku w Tarnowskich Górach

•  wyjścia na basen MOSiR w Częstochowie w ramach akcji "Lato w mieście" (w wyjściach uczestniczyło około 40 osób dziennie)

•  cykliczne zajęcia sprawnościowe z Kapuery dla ponad 20 dzieci

•  cotygodniowe zajęcia sportowe z instruktorem karate dla 30 wychowanków

•  zajęcia terapeutyczno-rekraacyjne z elementami boksu dla dzieci nadpobudliwych i agresywnych

•  cotygodniowe zajęcia z tańca nowoczesnego prowadzone przez zaproszonego choreografa. W zajęciach uczestniczy 30 osób

•  cykl codziennych zajęć warsztatowo-terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych (uczestnicy brali udział w kilku konkursach plastycznych m.in. organizowanych przez Radio Złote Przeboje i radiową "Trójkę".

•  cotygodniowe spotkania w ramach warsztatów umiejętności teatralnych prowadzone przez aktorkę teatru amatorskiego działającego w Częstochowie.

•  cotygodniowe zajęcia o tematyce harcerskiej prowadzone przez wolontariusza Emila Borowieckiego - młodzika z 32 Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Zwiad" w Częstochowie. W zajęciach organizowanych co tydzień bierze udział kilkunastu wychowanków.

•  liczne imprezy okolicznościowe utrwalające zdarzenia i święta ważne w polskiej kulturze i obyczajowości

•  otwarty konkurs plastyczny pt. "Aniołki w kartkach Bożonarodzeniowych". Jury wybierało zwycięzców w sześciu kategoriach spośród ponad 220 prac nadesłanych na konkurs. Prace można było oglądać do końca grudnia 2006r. w sali sportowej Komendy Straży Miejskiej w Częstochowie

W tym roku akademickim, podobnie jak w latach ubiegłych, z naszymi wychowankami pracują studenci Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dzięki ich pracy 20-ścioro wychowanków jest otoczonych indywidualną opieką i wsparciem np. przy odrabianiu lekcji.

W wielu organizowanych przez nas uroczystościach i imprezach uczestniczyli rodzice naszych podopiecznych zarówno jako zaproszeni goście jak również jako osoby zaangażowane w ich organizację. Najwięcej gości mieliśmy w czasie tradycyjnej, piątej już, uroczystej Kolacji Wigilijnej w dniu 19.12.2006r. Było to także święto pięciolecia istnienia naszej świetlicy. W Wigilii uczestniczyło 150 wychowanków z pięciu świetlic współdziałających z nami przy organizacji paczek mikołajkowych sponsorowanych przez "Hutę Częstochowa". ( Szczególne podziękowania należą się w tym miejscu Panu Jackowi Kasprzykowi - organizatorowi wsparcia jakie Huta Częstochowa ofiarowuje częstochowskim organizacjom pozarządowym.)

W ramach pozyskiwania funduszy zorganizowano akcje charytatywne: publiczne zbiórki ofiar na Promenadzie, na Placu Starego Rynku w ramach obchodów Dni Częstochowy oraz w grudniu 2006 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie, gdzie nasi wychowankowie oferowali do nabycia własnoręcznie robione kartki Bożonarodzeniowe. Zyski zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla potrzebujących wychowanków. Poza tym zorganizowano dwa przedstawienia w Teatrze im. Adama Mickiewicza oraz jedno w klubie Politechnik w Częstochowie. Dochody ze sprzedanych biletów zostały przeznaczone na akcję dożywiania dzieci z naszej świetlicy.

Świetlica zapewnia wychowankom codzienne ciepłe posiłki, kanapki, w zimie sok z marchwi oraz dwa razy w tygodniu drugie danie. Nadwyżki artykułów żywnościowych, szkolnych, ubrań i innych przedmiotów uzyskane od darczyńców dzieci mogą zabrać do domów. Z tego typu pomocy skorzystało w roku 2006 kilkadziesiąt rodzin naszych wychowanków.

 

Podaruj 1% dla naszych dzieci

Zegarek

Ulti Clocks content

Pogodynka

Logowanie


Wyszukiwarka

Multimedia

Statystyki

Ilość odwiedzin strony : 1457870

Kto jest online

Jest 14 gości na stronie

Pomocna Dłoń